Respekt for Mad, Mennesker og Miljø

Vi har valgt at kalde vores bæredygtighedsstrategi "Respekt for Mad, Mennesker og Miljø" fordi vi ønsker at udvise respekt og omtanke for fødevarer som en ressource, for de mennesker der er involveret samt ansvarligt håndtere de miljømæssige udfordringer, der er gennem værdikæden fra jord til bord.

AB Caterings bæredygtighedsstrategi bygger på 3 bærende fokusområder, hvor vi ønsker at gøre en forskel for omverdenen og internt.

  1. Bæredygtig Samhandel
  2. Bæredygtig Drift
  3. God Arbejdsplads

De 3 områder repræsenterer hhv. vores samhandel med vores mange leverandører, vores ansvar for at føre en bæredygtigt drift og vores indsatser for at skabe gode arbejdspladser, hvor medarbejderne trives.

Læs mere om vores arbejde med vores sociale ansvar i den gældende ESG-rapport for 2022/2023.

Læs vores ESG Rapport 2022/2023 Læs vores tidligere rapporter
 

.