Nye Co2e-værdier i vores webshop

Siden 2022 har vi oplyst vores kunder om klimaaftrykket på alle fødevarerne i vores webshop. Klimaaftrykket på fødevarerne er oplyst i kg Co2-ækvivalenter (Co2e) per kg vare i drænvægt. Værdierne i vores webshop bliver nu opdateret, da ”Den Store Klimadatabase”, udarbejdet af Concito, er blevet opdateret fra version 1.0 til version 1.1. (2024)

Reduktion af klimaaftrykket fra fisk

De nye beregninger i version 1.1 viser ifølge Concito, at klimabelastningen fra fisk er reduceret markant. Atlantisk vildlaks er eksempelvis reduceret med 68% fra 9,5 kg CO2e/kg til 2,9 kg CO2e/kg. Sild er også reduceret med 67% fra 9,3 kg CO2e/kg til 3,1 kg CO2e/kg.

Klimaaftrykket stiger på en række varer

I de nye beregninger fra Concito er der også væsentlige stigninger på klimabelastningen fra nogle råvarer. Ris, kaffe og kakao har eksempelvis markante stigninger i Co2e/kg. De nye tal viser, at ris ikke længere er på niveau med pasta. Parboiled ris har eksempelvis en klimabelastning på 4,7 kg Co2e/kg, mens pasta har en klimabelastning på 1,7 kg Co2e/kg. Generelt er klimaaftrykket også steget på alle kødprodukter i version 1.1 på grund af ny viden og beregninger på klimabelastningen på dyrefoder, gyllehåndtering, mv.

 

Baggrund for visning af disse data

Da der ikke findes en statskontrolleret certificering (som det er tilfældet ved fx Dansk Økologi), har vi valgt at lægge os op ad ’Den store klimadatabase’, som er lavet af Concito i samarbejde med 2.-0 LCA consultants.

Vi vælger at prioritere ’Den store klimadatabase’ fra Concito, da det er en offentligt tilgængelig database med ensartede, detaljerede og transparente beregninger af det gennemsnitlige klimaaftryk. Tag meget gerne et kig på Den Store Klimadatabase, hvis du vil se nærmere på de data, vi har valgt at benytte.

Såfremt der fra offentligt hold bliver præsenteret en komplet beregningsmetode for CO2e, antager vi, at vores leverandører i højere grad vil benytte denne til at udregne specifikke CO2e-tal for deres produkter. I så fald vil vi genbesøge vores data og undersøge mulighederne for at trække producentens egne data.

Der kan sættes spørgsmålstegn ved beregningsmetoderne eller på udvalgte værdier. Der findes ikke verificerede beregninger på alle fødevarer i verden. Så på produkter, hvor der ikke er en Co2e beregning i ”Den store klimadatabase”, beregner vi en gennemsnitlig Co2e pr. kg. Gennemsnitsværdien beregnes ud fra hver fødevarekategori i ”Den store klimadatabase”.
De oplysninger, vi leverer, er beregnet til almen orientering og oplysning. Vi påtager os intet ansvar for de præsenterede data og den efterfølgende anvendelse heraf.