Egenkontrol

Klik på afdelingens navn og find den seneste kontrolrapport

Politik for fødevaresikkerhed

Vi ønsker

AB Catering betjener en bred portefølje af kunder med vidt forskellige behov, som vi servicerer med udstrakt fleksibilitet. At håndtere fødevarer forpligter. Derfor har vi en kompromisløs tilgang til fødevaresikkerhed, og det er udgangspunktet for alt, hvad vi foretager os. Det skal være trygt og sikkert at samarbejde med alle lokale afdelinger.

Vi forpligter os til

• At efterleve alle krav til fødevaresikkerhed stillet ved lovgivning, myndigheder og af vores kunder.

• At opretholde ISO 22000 certificering af samtlige afdelinger (nye afdelinger certificeres hurtigst muligt efter erhvervelse).

• At stille krav til vores leverandører om en ansvarlig holdning og adfærd til fødevaresikkerhed.

• At sikre at alle varer i sortimentet ikke udgør en fødevarerisiko, når de anvendes efter forskrifterne.

• At uddanne og sikre at vores medarbejdere udfører deres arbejde med fokus på fødevaresikkerhed. Herunder også at gennemføre egenkontrol ud fra vores procedurer.

• Regelmæssigt at evaluere effekten af indsatsen på fødevaresikkerhedsområdet, herunder at gennemføre intern og ekstern audit af fødevaresikkerheden på samtlige afdelinger mindst én gang årligt.

• At gennemføre løbende forbedringer af fødevaresikkerhedssystemet.

• At rapportere status, handlinger og mål for fødevaresikkerhed internt og eksternt som en del af vores årlige CSR rapportering.

Revisionsnummer: 02-01.09.2019

ISO

Miljø- & klimapolitik

Vi ønsker

AB Catering ønsker at være en aktiv medspiller i løsningen af de globale miljø-og klimaudfordringer. Vi ønsker løbende at minimere vores belastning på miljø og klima, herunder i vores værdikæde.

Desuden ønsker vi at mindske forurening, så de naturlige økosystemer ikke bliver ødelagt. Herunder ser vi det også som et fokusområde at beskytte truede dyre- og plantearter, og dermed sikre en højere biodiversitet.

Vi forpligter os til

• At optræde som en ansvarlig virksomhed, og herunder som minimum at overholde gældende miljølovgivning samt andre miljørelaterede bestemmelser, som vi har tilsluttet os.

• Via vores produktpolitikker at gøre det nemt og attraktivt for forbrugerne at vælge de mest miljøvenlige produkter.

• At minimere belastning på miljøet fra emballage, herunder genbrug af emballage.

• Via vores transportpolitik at minimere den negative påvirkning på miljøet fra transport.

• At minimere miljøbelastning i driften af vores lagre og bygninger, herunder at minimere forurening og spild.

• At minimere madspild i hele vores værdikæde.

• At opretholde ISO 14001 miljøcertificering af samtlige afdelinger (nye afdelinger certificeres hurtigst muligt efter erhvervelse).

På klimaområdet forpligter vi os til

• At gøre det nemt og attraktivt for forbrugerne at vælge de mest klimavenlige produkter.

• Via vores transportpolitik at minimere den negative påvirkning på klimaet fra transport.

• At minimere belastning på klimaet fra brug af ressourcer, herunder mere genbrug og minimering af spild.

• At minimere klimabelastning i driften af vores lagre og bygninger ved energioptimering, herunder at bruge mindre energi og løbende konvertere til klimavenlig energi.

• Løbende at være i dialog med vores interessenter, som f.eks. leverandører, kunder og forbrugere for at minimere den samlede klimabelastning.

• Løbende at uddanne og træne vores medarbejdere i minimering af klimabelastning.

• Kontinuerlig minimering af klimabelastning via målinger og opsætning af måltal.

Revisionsnummer: 01-19.05.2017