Persondatapolitik

Persondatapolitik for AB Catering - Opdateret 13/04-2023

Gældende for anvendelse af abcatering.dk

Hos AB Catering ønsker vi altid at give dig en god oplevelse. Når du benytter AB Caterings hjemmesider og vores øvrige kanaler, mønstrer og behandler vi dine personoplysninger under hensyntagen til at beskytte og respektere dit privatliv. Ifølge gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger har du ret til at blive informeret om behandlingen af personoplysninger.


Hvad er persondata
Persondata er enhver information, der kan relateres til en identificeret person, eller data der direkte eller indirekte kan identificere en person.


Mønstring og anvendelse af persondata
Når du anvender vores tjenester, har vi brug for visse personoplysninger for at kunne gennemføre køb, levere dine varer og for at kunne komme i kontakt med dig. Vi har også brug for visse personoplysninger, hvis vi skal levere tilpasset kommunikation og markedsføring til dig.


Vi mønstrer og behandler personoplysninger om dig, når du:

 • benytter vores online services eller anvender AB Caterings hjemmesider
 • tilmelder dig og interagerer med personlige marketingmeddelelser (e-mail, SMS)
 • sender en forespørgsel, laver en reklamation eller giver os feedback
 • deltager i kampagner, konkurrencer eller undersøgelser.

Når du benytter vores webshop på abcatering.dk mønstrer vi de personoplysninger, der er nødvendige (brugernavn, adresse, telefonnummer, e-mail og evt. kommentarer, som du afgiver til din ordre). Oplysningerne er nødvendige for at kunne levere ordren, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb, fx. ved reklamationer.


Når du bruger AB Caterings hjemmeside, mønstrer vi oplysninger om din adfærd på hjemmesiden. Disse oplysninger bruger vi til statistisk analyse og forbedring af hjemmesiderne og vores services. Vi benytter blandt andet Matomo til at registrere, hvordan kunder benytter vores hjemmesider. Det kan du læse mere om i vores Cookiepolitik. Vi anvender Matomo, da de behandler data efter gældende EU-lovgivning.  

Nyhedsbreve og markedsføring
Tilmelder du dig personlige marketingmeddelelser på fx e-mail eller SMS, indsamler vi de oplysninger (fx e-mail-adresse), som du selv måtte afgive ved tilmelding og/eller opdatering af din profil. I alle udsendelser vil du altid have mulighed for at tilpasse dit valg og afmelde dig fremtidige modtagelser af den specifikke tjeneste. I bunden af alle nyhedsbreve finder du fx et felt, hvor du til enhver tid kan afmelde dig det specifikke nyhedsbrev. Vi benytter nyhedsbrevs-tjenesten Marketing Platform til at udsende nyhedsbreve pr. e-mail. Her opbevares dine oplysninger hos Marketing Platform, som ligger i et EU-land (Danmark). Dansk Cater har indgået databehandleraftale med Marketing Platform. Du kan læse mere om Marketing Platforms privatlivspolitik her og deres brugervilkår her.

 

3. parter

Vi behandler dine personlige oplysninger med omhu og respekt og videregiver dem ikke til tredjeparter undtagen i følgende specifikke tilfælde:

 • Du har afgivet dit udtrykkelige samtykke til videregivelsen.
 • Du har afgivet dit udtrykkelige samtykke til at ville modtage nyhedsbreve sendt gennem tjenesten Marketing Platform. Her opbevares dine oplysninger hos Marketing Platform. Dansk Cater har lavet databehandleraftale med Marketing Platform. Du accepterer desuden, at Marketing Platform anvender Tracking Pixels til statistik på antal åbne emails, hvilke sider du besøger på vores websites via et nyhedsbrev fra Marketing Platform, m.v.
 • Videregivelsen sker inden for Dansk Cater koncernen til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.
 • Videregivelsen sker til betroede virksomheder eller personer, der behandler persondata for os baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed. Disse virksomheder eller personer har ikke tilladelse til at bruge dine oplysninger til deres egne formål.
 • Når vi er pålagt at videregive oplysninger i forbindelse med en vidneindkaldelse, retskendelse eller andre gældende lovmæssige eller juridiske processer.
 • Når vi i god tro mener, at videregivelsen af oplysninger er nødvendig for at forhindre eller reagere på bedrageri, forsvare vores apps eller hjemmesider mod angreb, eller beskytte vores virksomheds, kunders og brugeres ejendom og sikkerhed, eller offentlighedens sikkerhed, eller
 • Hvis vi fusionerer med eller opkøbes af en anden virksomhed, sælger en hjemmeside, app eller forretningsenhed, eller hvis alle eller en væsentlig del af vores aktiver opkøbes af en anden virksomhed. I disse situationer vil dine oplysninger sandsynligvis være et af de aktiver, som overdrages.

Det er vigtigt at understrege, at vi ikke videregiver persondata om dig til tredjeparter med henblik på deres egne markedsføringsformål, medmindre du udtrykkeligt har samtykket til at oplysningerne må videregives til sådanne formål.

Opbevaring og sletning af persondata
Personoplysninger relateret til køb opbevares i 5 år efter købet er gennemført for at leve op til forpligtelserne i Bogføringsloven samt afhjælpning af eventuelle reklamations- eller garantisager. 

Personoplysninger, som anvendes til at fremsende personlige marketingmeddelelser, opbevares så længe, aftalen består og slettes umiddelbart herefter. Du kan til enhver tid afmelde dig disse tjenester, hvorefter oplysningerne slettes.

Dine rettigheder
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Ændring af persondatapolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik, således at vi til enhver tid overholder gældende lovgivning. I tilfælde af ændringer får du besked i henhold til gældende lovgivning.